• +31 (0)164 - 247 758
  • info@stsamenwerken.nl

Informatie voor opdrachtgevers

Taalpunt SSW

Laaggeletterheid vormt een groot probleem op de Brabantse Wal. Ruim 15% van de bevolking in deze regio heeft problemen met lezen en/of schrijven. Dit is 6% boven het landelijk gemiddelde. Vanuit onze doelstelling mensen zelfredzamer te willen maken, zodat ze beter aansluiting vinden bij de maatschappij, wil Stichting Samen Werken bijdragen aan de oplossing van het probleem van laaggeletterdheid. Daarom hebben we een Taalpunt ingericht binnen onze vestiging. Op vrijdag 8 september heeft onze bestuursvoorzitter, die tevens Wethouder van Onderwijs is in de gemeente Bergen op Zoom, het SSW Taalpunt geopend. Het Taalpunt is een laagdrempelige voorziening waar mensen met taalproblemen terecht kunnen om hun taalvaardigheden te vergroten. Binnen het Taalpunt van SSW zijn dagelijks vrijwilligers aanwezig die deelnemers ondersteunen bij het verbeteren van hun Nederlandse taal. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, waarbij rekening wordt gehouden met het individuele niveau. Daarnaast is het mogelijk één-op-één te werken met een zogenaamde taalbuddy. Deelnemers kunnen ook individueel hun vaardigheden vergroten d.m.v. e-learning.
Het Taalpunt is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen de Gemeente Bergen op Zoom, Stichting Lezen&Schrijven, Bibliotheek Het Markiezaat, Wijzijn Traverse en Stichting Samen Werken.

 

 

Doel

Het stimuleren tot zelfredzaamheid om deel te nemen aan de samenleving, door het aanbieden van sociale activering voor mensen zonder of onduidelijk arbeidsmarktperspectief middels maatschappelijk nuttige werkzaamheden.

Stichting Samen Werken biedt haar deelnemers sociaal en maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die zichtbaar bijdragen aan de leefbaarheid in de samenleving. Voor Stichting Samen Werken staat de deelnemer te allen tijde centraal.  Stimulering van de persoonlijke ontwikkeling moet de kansen op de meest optimaal haalbare participatie vergroten.
We geloven sterk in werk als de beste zorg. Hierbij heeft Stichting Samen Werken de stellige overtuiging dat ketensamenwerking essentieel is bij het bereiken van haar doelen.

 

 

 

123