• +31 (0)164 - 247 758
  • info@stsamenwerken.nl

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

“We vinden het belangrijk dat onze deelnemers het naar hun zin hebben”.
Ons aanbod van arbeidsmatige dagbesteding is maatwerk en is een middel waarmee onze deelnemers zich ontwikkelen naar zelfredzaamheid en daardoor deel kunnen nemen aan de samenleving Onze arbeidsmatige dagbesteding is altijd sterk maatschappelijk gericht. Leidend hierbij zijn drie aspecten die in al onze projecten een rol spelen: veilig, schoon en zorg.Dat speelt op stads-, dorps of wijkniveau maar ook richting onze eigen deelnemers. Bijvoorbeeld door letterlijk een veilig tweede ‘thuis’ te zijn voor hen en door hen te leren hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Hierdoor kunnen ze zelfredzamer in de samenleving participeren. Het moet wel gaan om werk waaraan door de samenleving enige waardering wordt gegeven. Onze deelnemers moeten het gevoel hebben dat zij er toe doen
admin