• +31 (0)164 - 247 758
  • info@stsamenwerken.nl

De afdeling Toezicht. Actief in de wijken.

De afdeling Toezicht. Actief in de wijken.

Onze afdeling Toezicht bestaat dit jaar 20 jaar en is actief binnen de 3 gemeenten op de Brabantse Wal.
De Toezichthouders surveilleren dagelijks in wijken, buurten en op sportcomplexen.
Het doel van de inzet van toezichthouders is nog hetzelfde als bij het begin van hun inzet, namelijk het tegengaan van overlast door groepen hangjongeren of andere vormen van overlast die de leefbaarheid aantasten.
De afdeling is daarom actief bij:

• Toezicht op renovatieprojecten van woningbouwcorporatie Stadlander
• Toezicht in woonwijken
• Toezicht op sportparken
• Beheer van fietsenstallingen
• Toezicht op portieken
• Controle op toegangspoorten
• Toezicht bij evenementen (ijsbaan Steenbergen)
• Toezicht op bouwterreinen (vaak SROI – opdrachten)

De belangrijkste taak van de toezichthouders is het signaleren en rapporteren van die vormen van overlast, vandalisme en zwerfvuil (inclusief fietswrakken of gedumpte huisraad). Hierdoor kan snel actie worden ondernomen door andere diensten zoals de politie.
De surveillances van de toezichthouders werken preventief en versterken de leefbaarheid in de woonwijken.

De toezichthouders werken nauw samen met de drie gemeenten op de Brabantse Wal, de politie, met name de wijkagenten, woningcorporaties en Parkeerbeheer Bergen op Zoom.
Die samenwerking is tweeledig, naast het vergroten van de leefbaarheid bieden de toezichthouders ook praktijk stageplaatsen en opleidingen in de beveiliging. De afdeling is een door het SBB erkend leerbedrijf.

Indien u meer informatie wilt over het inzetten van onze afdeling Toezicht bij een van uw evenementen of bouwprojecten neemt u dan contact op met de Operationeel Manager Toezicht de heer Mario Verstraten: mverstraten@stsamenwerken.nl

 

admin